Avgifter 2021

Medlemsavgift (obligatorisk) 200:-/kalenderår

Aktivitetsavgift 600:-/termin aktivitet

Ytterligare aktivitet 200:-/termin

Betalas till Bankgiro 5612-7533

Ange ditt namn och vilken/vilka kör/körer du deltager i.