Avgifter 2022

Medlemsavgift (obligatorisk) 200:-/kalenderår

Aktivitetsavgift 400:-/termin aktivitet

OBS! P,g.a. sen körstart reduceras avgiften för vårterminen 2022 till 200:-

Ytterligare kördeltagande 100:-/vårtermin (ordinarie 200:-)

Betalas till Bankgiro 5612-7533

Ange ditt namn och vilken/vilka kör/körer du deltager i.