Avgifter 2023

Medlemsavgift (obligatorisk) 200:- per kalenderår

Aktivitetsavgift 400:-per termin och aktivitet

Ytterligare kördeltagande 100:- per aktivitet

Exempel: Sjunger du i både Fantasia och Kom Loss så betalar du 500:- per termin  plus 200:- i  Medlemsavgift per kalenderår

Betalas till Bankgiro 5612-7533

Ange ditt namn och vilken/vilka kör/körer du deltager i.