Fantasia

Fantasia3

Kören Forum Fantasia bildades 1985 och ny ledare fr.o.m. i år är Stellan Alneberg. Vi är en blandad kör med cirka 50 medlemmar som dock övervägande består av kvinnor. En förstärkning på manssidan efterlyses för att få en bättre balans mellan stämmorna. Vår repertoar är väldigt bred.

Är du intresserad av att sjunga med oss? Vi tar  in nya medlemmar varje terminsstart i januari och augusti.  Kontakta först körens kontaktperson Annette Norgren tel 0702266932.

Forum Fantasia övar den 12 december.

Forum Fantasia övar den 12 december 2012.

Forum Fantasia, körövning den 17 november 2008.

Forum Fantasia, körövning den 17 november 2008.