Styrelseprotokoll

Av säkerhetsskäl läggs inte styrelsens protokoll ut på internet. Vill du ha utskick av styrelsens protokoll, kontakta sekreterare Torsten Sörell Tel 073 141 22 96