Styrelseprotokoll

Av säkerhetsskäl läggs inte styrelsens protokoll ut på internet. VIll du ha utskick av styrelsens protokoll, skicka ett e-postmeddelande till Sekreteraren för att komma med på sändlistan.