Styrelseprotokoll

Av säkerhetsskäl läggs inte styrelsens protokoll ut på internet. Vill du ha utskick av styrelsens protokoll, kontakta sekreterare Madeleine Wikström  maddewickstrom@gmail.com